CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasedání ZM České Budějovice
 
Dátum konania: 05.06.2020 Predsedajúci: Ing. J. Svoboda
09:15:31Zahájení
09:18:2100. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
09:18:21J. Svoboda0Diskuse
09:21:03J. Piskač1Diskuse
09:23:07J. Svoboda0Předložení
09:23:19S. Procházková1Diskuse
09:25:02J. Svoboda0Předložení
09:27:13J. Piskač2Diskuse
09:29:14P. Maroš1Diskuse
09:31:21J. Svoboda0Předložení
09:32:34M. Šebek1Diskuse
09:33:20J. Svoboda0Předložení
09:33:53M. Šebek1Diskuse
09:34:07J. Svoboda0Diskuse
09:34:39J. Svoboda0Předložení
09:34:52L. Mareš1Diskuse
09:35:57J. Svoboda0Předložení
09:36:21J. Hošek1Diskuse
09:38:28P. Braný1Diskuse
09:40:29J. Svoboda0Předložení
09:40:31M. Kuba1Diskuse
09:42:02J. Svoboda0Předložení
09:42:42P. Maroš2Diskuse
09:43:50J. Svoboda0Předložení
09:45:33J. Svoboda0Předložení
09:46:31J. Svoboda0Předložení
09:47:25J. Svoboda0Předložení
09:48:08J. Svoboda0Předložení
09:48:18Z. Kudláčková1Diskuse
09:48:34J. Svoboda0Předložení
09:50:4400. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
09:50:44J. Svoboda0Předložení
09:51:48J. Svoboda0Předložení
09:52:2001. Informace o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19)
09:52:20J. Svoboda0Předložení
09:57:4602. Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího rozpočtu
09:57:46J. Svoboda0Předložení
09:58:01P. Holický0Diskuse
10:05:30J. Svoboda0Předložení
10:05:35M. Kuba1Diskuse
10:10:25P. Braný1Diskuse
10:18:10Š. Heller1Diskuse
10:19:42P. Holický1Diskuse
10:24:50M. Kuba2Diskuse
10:31:22P. Maroš1Diskuse
10:33:43J. Piskač1Diskuse
10:37:19Š. Heller2Diskuse
10:38:16M. Šebek1Diskuse
10:42:51S. Mlčoch1Diskuse
10:49:21M. Kuba3Diskuse
10:54:41P. Braný2Diskuse
10:59:00F. Konečný1Diskuse
11:03:01S. Mlčoch2Diskuse
11:06:35J. Svoboda0Předložení
11:06:39M. Kuba4Diskuse
11:09:31J. Piskač2Diskuse
11:12:35J. Svoboda0Předložení
11:12:59M. Kudláčková0Diskuse
11:13:33Z. Kudláčková0Diskuse
11:14:24J. Svoboda0Předložení
11:14:26Z. Kudláčková0Diskuse
11:14:30I. Moravec1Diskuse
11:14:52J. Svoboda0Předložení
11:14:58F. Konečný1Diskuse
11:15:31P. Stehlík1Diskuse
11:15:53J. Svoboda0Předložení
11:16:38J. Svoboda0Předložení
11:17:1703. Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových příjmů
11:17:17J. Svoboda0Předložení
11:17:33P. Holický0Diskuse
11:18:52Š. Heller1Diskuse
11:19:01J. Thoma0Diskuse
11:19:14Z. Kudláčková0Diskuse
11:20:0404. Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice
11:20:04J. Svoboda0Předložení
11:20:11J. Thoma0Diskuse
11:20:22T. Bouzek1Diskuse
11:27:13Z. Kudláčková1Diskuse
11:27:25F. Konečný1Diskuse
11:29:15T. Bouzek2Diskuse
11:32:18P. Maroš1Diskuse
11:33:01Š. Heller1Diskuse
11:33:09J. Svoboda0Předložení
11:33:26Z. Kudláčková1Diskuse
11:33:35J. Svoboda0Předložení
11:34:0005. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2019
11:34:00J. Svoboda0Předložení
11:34:10T. Bouzek0Diskuse
11:35:07J. Svoboda0Diskuse
11:35:20Z. Kudláčková0Diskuse
11:35:5406.01. Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA
11:35:54J. Svoboda0Předložení
11:35:58T. Bouzek0Diskuse
11:43:57Z. Kudláčková1Diskuse
11:44:52J. Svoboda0Předložení
11:45:11Š. Heller1Diskuse
11:45:31F. Konečný1Diskuse
11:46:16J. Hošek1Diskuse
11:47:30V. Lavička1Diskuse
11:49:47T. Bouzek1Diskuse
11:55:45J. Hošek2Diskuse
11:58:08I. Moravec1Diskuse
11:59:34T. Bouzek2Diskuse
12:00:45J. Svoboda0Předložení
12:00:57Z. Kudláčková1Diskuse
12:01:42Z. Kudláčková1Diskuse
12:02:16Z. Kudláčková1Diskuse
12:02:3306.02. Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše v k.ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.)
12:02:33J. Svoboda0Předložení
12:02:40T. Bouzek0Předložení
12:04:33J. Svoboda0Diskuse
12:04:40M. Pikous1Diskuse
12:06:06J. Svoboda0Diskuse
12:06:16M. Pikous1Diskuse
12:06:36T. Bouzek1Diskuse
12:06:51J. Svoboda0Diskuse
12:07:01Z. Kudláčková0Diskuse
12:07:3407. Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-2048
12:07:34J. Svoboda0Předložení
12:10:07S. Mlčoch1Diskuse
12:17:18J. Svoboda0Diskuse
12:18:12F. Konečný1Diskuse
12:19:59I. Moravec1Diskuse
12:28:25M. Kuba1Diskuse
12:32:40J. Svoboda0Předložení
13:16:48J. Svoboda0Předložení
13:17:11Š. Heller1Diskuse
13:19:31J. Svoboda0Předložení
13:19:42S. Mlčoch2Diskuse
13:28:56Š. Heller2Diskuse
13:30:03I. Moravec2Diskuse
13:33:59S. Mlčoch3Diskuse
13:37:19J. Piskač1Diskuse
13:39:13J. Hošek1Diskuse
13:43:22J. Svoboda0Předložení
13:43:58J. Kubeš1Diskuse
13:44:59S. Mlčoch4Diskuse
13:47:53J. Svoboda0Diskuse
13:47:56J. Hošek2Diskuse
13:50:08J. Svoboda0Předložení
13:50:24Host1Diskuse
13:55:09J. Hošek3Diskuse
13:55:51J. Svoboda0Předložení
13:55:59Z. Kudláčková0Diskuse
13:56:48J. Svoboda0Předložení
13:57:01J. Svoboda0Předložení
13:57:03I. Moravec1Diskuse
13:57:22J. Svoboda0Předložení
13:57:31Z. Kudláčková0Diskuse
13:57:50T. Bouzek1Diskuse
13:58:15J. Svoboda0Předložení
13:59:28J. Svoboda0Předložení
13:59:32Z. Kudláčková0Diskuse
14:00:29J. Svoboda0Předložení
14:00:55J. Svoboda0Předložení
14:00:57Z. Kudláčková0Diskuse
14:01:34Z. Kudláčková0Diskuse
14:02:11Z. Kudláčková0Diskuse
14:02:48Z. Kudláčková0Diskuse
14:03:26Z. Kudláčková0Diskuse
14:04:20J. Svoboda0Diskuse
14:05:27Z. Kudláčková0Diskuse
14:06:4308. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice
14:06:43J. Svoboda0Předložení
14:07:50M. Pikous1Diskuse
14:08:31J. Svoboda0Předložení
14:08:39Z. Kudláčková0Diskuse
14:09:1009. Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích
14:09:10J. Svoboda0Předložení
14:12:42J. Piskač1Diskuse
14:17:56Š. Heller1Diskuse
14:18:23M. Šebek1Diskuse
14:21:21M. Pikous1Diskuse
14:23:52P. Maroš1Diskuse
14:24:41J. Michl1Diskuse
14:26:17J. Kubeš1Diskuse
14:27:24F. Konečný1Diskuse
14:30:53J. Svoboda0Předložení
14:30:59M. Pikous2Diskuse
14:34:08J. Piskač2Diskuse
14:37:10V. Lavička1Diskuse
14:37:22J. Svoboda0Předložení
14:39:41J. Thoma0Diskuse
14:44:18J. Piskač3Diskuse
14:47:09J. Hošek1Diskuse
14:47:57M. Kuba1Diskuse
14:49:13J. Thoma0Diskuse
14:52:01J. Svoboda0Předložení
14:52:06M. Kuba2Diskuse
14:52:22J. Svoboda0Předložení
14:59:10J. Svoboda0Předložení
15:00:07F. Konečný1Diskuse
15:00:42S. Procházková1Diskuse
15:03:09J. Svoboda0Předložení
15:03:18J. Kubeš2Diskuse
15:03:32L. Kozlová1Diskuse
15:04:14J. Kubeš3Diskuse
15:04:52J. Svoboda0Předložení
15:04:55J. Mádl1Diskuse
15:05:34M. Kuba3Diskuse
15:07:22L. Kozlová2Diskuse
15:08:05J. Mádl2Diskuse
15:09:04J. Piskač4Diskuse
15:10:08F. Konečný2Diskuse
15:10:35J. Svoboda0Předložení
15:10:56P. Holický1Diskuse
15:11:15J. Svoboda0Předložení
15:11:31Host1Diskuse
15:13:52J. Svoboda0Předložení
15:14:09Z. Kudláčková0Diskuse
15:14:53Z. Kudláčková0Diskuse
15:15:14J. Kubeš1Diskuse
15:15:27J. Svoboda0Předložení
15:16:10V. Vojtko1Diskuse
15:16:25J. Svoboda0Předložení
15:16:39T. Bouzek1Diskuse
15:17:05J. Svoboda0Předložení
15:17:21Z. Kudláčková1Diskuse
15:17:46J. Svoboda0Předložení
15:18:2710. Cena statutárního města České Budějovice za rok 2019
15:18:27J. Svoboda0Předložení
15:20:03J. Hošek1Diskuse
15:21:46J. Svoboda0Předložení
15:22:43J. Hošek2Diskuse
15:23:14J. Svoboda0Předložení
15:24:07J. Hošek3Diskuse
15:25:05J. Svoboda0Předložení
15:25:21Z. Kudláčková0Diskuse
15:25:5111. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic
15:25:51J. Svoboda0Předložení
15:27:11Z. Kudláčková0Diskuse
15:27:4012. Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"
15:27:40J. Svoboda0Předložení
15:27:52J. Thoma0Diskuse
15:31:51Host1Diskuse
15:38:50J. Svoboda0Předložení
15:38:53J. Piskač1Diskuse
15:43:33M. Pikous1Diskuse
15:46:24J. Piskač2Diskuse
15:48:27J. Svoboda0Předložení
15:48:38Host1Diskuse
15:50:04J. Piskač3Diskuse
15:52:28S. Procházková1Diskuse
15:52:56J. Svoboda0Předložení
15:53:03J. Kubeš1Diskuse
15:53:28M. Pražák0Diskuse
15:54:03Z. Kudláčková0Diskuse
15:54:3513. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2019
15:54:35J. Svoboda0Předložení
15:54:53I. Moravec0Diskuse
15:56:26J. Svoboda0Předložení
15:56:44Z. Kudláčková0Diskuse
15:57:1314. Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. svolaná na 19.6.2020
15:57:13J. Svoboda0Předložení
15:57:28I. Moravec0Diskuse
16:03:13J. Svoboda0Předložení
16:03:30Z. Kudláčková0Diskuse
16:04:0215. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019
16:04:02J. Svoboda0Předložení
16:04:15V. Vojtko0Diskuse
16:04:35J. Svoboda0Předložení
16:04:43Z. Kudláčková0Diskuse
16:05:1216. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019
16:05:12J. Svoboda0Předložení
16:05:22V. Vojtko0Diskuse
16:05:51J. Svoboda0Předložení
16:05:58Z. Kudláčková0Diskuse
16:06:2817. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice
16:06:28J. Svoboda0Předložení
16:06:40V. Vojtko0Diskuse
16:06:55J. Svoboda0Předložení
16:07:04Z. Kudláčková0Diskuse
16:07:3918. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020 - 1. výzva
16:07:39J. Svoboda0Předložení
16:07:48V. Vojtko0Diskuse
16:08:50J. Svoboda0Předložení
16:08:52L. Kozlová1Diskuse
16:12:53J. Svoboda0Předložení
16:12:58I. Moravec1Diskuse
16:13:25J. Svoboda0Předložení
16:13:30V. Vojtko1Diskuse
16:17:09J. Svoboda0Předložení
16:17:17L. Kozlová2Diskuse
16:18:12T. Chovanec1Diskuse
16:18:31J. Pikous1Diskuse
16:20:55L. Kozlová3Diskuse
16:22:04J. Kilbergerová1Diskuse
16:22:51J. Svoboda0Předložení
16:22:54V. Vojtko2Diskuse
16:23:39J. Svoboda0Předložení
16:23:50Z. Kudláčková0Diskuse
16:24:10Host1Diskuse
16:30:43J. Svoboda0Předložení
16:30:46L. Kozlová4Diskuse
16:32:12Host1Diskuse
16:32:30L. Kozlová4Diskuse
16:32:49J. Svoboda0Předložení
16:32:57Z. Kudláčková0Diskuse
16:33:2719. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
16:33:27J. Svoboda0Předložení
16:33:41V. Vojtko0Diskuse
16:34:29J. Svoboda0Předložení
16:34:35F. Konečný1Diskuse
16:34:52J. Svoboda0Předložení
16:35:05Z. Kudláčková0Diskuse
16:35:3520. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
16:35:35J. Svoboda0Předložení
16:35:38Z. Kudláčková0Diskuse
16:36:1221. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
16:36:12J. Svoboda0Předložení
16:36:15Z. Kudláčková0Diskuse
16:36:4322. Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s.
16:36:43J. Svoboda0Předložení
16:36:54P. Holický0Diskuse
16:45:16J. Svoboda0Předložení
16:45:21T. Bouzek1Diskuse
16:47:29S. Mlčoch1Diskuse
16:48:33J. Svoboda0Předložení
16:48:45Z. Kudláčková0Diskuse
16:49:1523. Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"
16:49:15J. Svoboda0Předložení
16:49:27P. Holický0Diskuse
16:51:18J. Svoboda0Předložení
16:51:23J. Piskač1Diskuse
16:57:53J. Kubeš1Diskuse
16:58:50J. Thoma1Diskuse
17:05:18J. Piskač2Diskuse
17:08:00S. Procházková1Diskuse
17:13:53J. Hošek1Diskuse
17:14:02J. Piskač3Diskuse
17:16:54S. Mlčoch1Diskuse
17:19:16M. Pikous1Diskuse
17:21:25P. Štěpánek1Diskuse
17:21:42J. Svoboda0Předložení
17:22:24J. Svoboda0Předložení
17:22:30J. Piskač4Diskuse
17:24:39M. Kuba1Diskuse
17:25:49J. Svoboda0Předložení
17:25:57Z. Kudláčková0Diskuse
17:26:33Z. Kudláčková0Diskuse
17:27:02Z. Kudláčková0Diskuse
17:27:28Z. Kudláčková0Diskuse
17:27:57Z. Kudláčková0Diskuse
17:28:29Z. Kudláčková0Diskuse
17:29:1230. Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
17:29:12J. Svoboda0Předložení
17:33:43J. Thoma1Diskuse
17:36:35J. Svoboda0Předložení
17:36:59J. Thoma1Diskuse
17:37:16M. Kuba1Diskuse
17:44:57J. Svoboda0Předložení
17:45:48V. Lavička1Diskuse
17:48:42F. Konečný1Diskuse
17:50:31V. Vojtko1Diskuse
17:51:33M. Pikous1Diskuse
17:55:19J. Svoboda0Předložení
17:57:44J. Klein1Diskuse
17:57:58M. Pikous1Diskuse
17:58:33J. Svoboda0Předložení
17:58:49J. Klein1Diskuse
18:03:59J. Piskač1Diskuse
18:06:49M. Kuba2Diskuse
18:14:05J. Svoboda0Předložení
18:14:15M. Kuba2Diskuse
18:15:00J. Svoboda0Předložení
18:15:26F. Konečný2Diskuse
18:18:22M. Pražák1Diskuse
18:22:23J. Svoboda0Předložení
18:22:54M. Pražák1Diskuse
18:23:32J. Svoboda0Předložení
18:24:25J. Hošek1Diskuse
18:25:41S. Mlčoch1Diskuse
18:32:07J. Kubeš1Diskuse
18:33:25J. Svoboda0Předložení
18:34:03I. Nadberežný1Diskuse
18:38:12J. Svoboda0Předložení
18:38:42M. Kuba3Diskuse
18:45:45J. Svoboda0Předložení
19:00:51J. Svoboda0Předložení
19:01:34M. Kuba1Diskuse
19:02:38R. Schötz1Diskuse
19:03:13J. Svoboda0Předložení
19:03:27J. Piskač2Diskuse
19:04:14J. Svoboda0Předložení
19:04:50J. Svoboda0Předložení
19:06:11J. Špak1Diskuse
19:06:18J. Svoboda0Předložení
19:06:38Z. Kudláčková0Diskuse
19:07:32Z. Kudláčková0Diskuse
19:09:18Z. Kudláčková0Diskuse
19:09:4927. Rozpočtová opatření číslo 67 a 69
19:09:49J. Svoboda0Předložení
19:09:50P. Holický0Diskuse
19:11:07Z. Kudláčková0Diskuse
19:11:4731. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 2020
19:11:47J. Svoboda0Předložení
19:11:5728. Rozpočtová opatření číslo 70
19:11:57J. Svoboda0Předložení
19:12:03P. Holický0Diskuse
19:12:45J. Svoboda0Předložení
19:12:50Z. Kudláčková0Diskuse
19:13:2629. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19
19:13:26J. Svoboda0Předložení
19:13:28P. Holický0Diskuse
19:14:01J. Svoboda0Předložení
19:14:12Z. Kudláčková0Diskuse
19:14:5024. Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 2019
19:14:50J. Svoboda0Předložení
19:14:59P. Holický0Diskuse
19:16:18J. Svoboda0Předložení
19:16:26Z. Kudláčková0Diskuse
19:16:5725. Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019
19:16:57J. Svoboda0Předložení
19:17:05P. Holický0Diskuse
19:21:58J. Svoboda0Předložení
19:22:00Š. Heller1Diskuse
19:22:06J. Svoboda0Předložení
19:22:11Z. Kudláčková0Diskuse
19:22:4126. Dodatek č.11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice
19:22:41J. Svoboda0Předložení
19:23:17P. Holický1Diskuse
19:23:3731. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 2020
19:23:37J. Svoboda0Předložení
19:23:44Z. Kudláčková0Diskuse
19:24:2026. Dodatek č.11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice
19:24:20J. Svoboda0Předložení
19:24:24P. Holický0Diskuse
19:24:53J. Svoboda0Předložení
19:24:57Š. Heller1Diskuse
19:25:01J. Svoboda0Předložení
19:25:06Z. Kudláčková0Diskuse
19:25:3732. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice
19:25:37J. Svoboda0Předložení
19:26:11Z. Kudláčková0Diskuse
19:26:31J. Kilbergerová1Diskuse
19:27:0433. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2020
19:27:04J. Svoboda0Předložení
19:27:40Z. Kudláčková1Diskuse
19:28:27J. Svoboda0Předložení
19:28:56Z. Řeřábek0Diskuse
19:29:33Z. Kudláčková2Diskuse
19:30:12J. Svoboda0Předložení
19:30:44Z. Kudláčková2Diskuse
19:31:1734. Diskuze zastupitelů
19:31:17J. Svoboda0Předložení
19:31:28J. Pikous1Diskuse
19:32:30J. Svoboda0Předložení
19:33:08J. Pikous2Diskuse
19:33:26J. Svoboda0Předložení
19:33:47J. Špak1Diskuse
19:34:39J. Pikous3Diskuse
19:36:23J. Svoboda0Předložení